Прохання ознайомитись з проектом Статуту

Шановні садівники!
Прохання ознайомитись з проектом Статуту згідно рішення зборів садівників СТ «МСТ Ясногородка-1».
Проект Статуту СТ «МСТ Ясногородка-1» знаходиться в будинку охорони. Після ознайомлення прохання поставити підпис на окремому аркуші з назвою.
Зауваження та рекомендації до Статуту подавати в письмовому вигляді до 30.07.2019 року (Вказати № ділянки, ПІБ та підпис)
=====
Уважаемые садоводы!

Продовжити читання “Прохання ознайомитись з проектом Статуту”

Проект Статуту садівничого товариства “Масив садівничих товариств «Ясногородка-1”

(2019)

Проект Статуту садівничого товариства “Масив садівничих товариств «Ясногородка-1”

(2019)

Код ЄДРПОУ 25301286
с. Ясногородка, Вишгородський район – 2019 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Садівниче товариство «Масив садівничих товариств «Ясногородка-1» (далі – СТ «МСТ «Ясногородка-1» або Товариство) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, членів садівницьких товариств «Вишенька», «Груша», «Здоров’я», «Клен» , «Радуга» створеним на основі єдності їх інтересів, і є неприбутковою організацією.
1.2. СТ «МСТ «Ясногородка-1» створене у 1983 році, здійснює свою діяльність на земельній ділянці, наданій у безстрокове користування рішенням Київського обласного виконавчого комітету від 27 вересня 1983 року за №487 загальною площею 12,2 га, за рахунок земель Держземзапасу (бувших земель спецпризначення) Вишгородського району Київської області та діє на основі добровільності вступу та безперешкодного виходу, соціальної справедливості, взаємодопомоги, самоврядності, рівноправності його членів при голосуванні, відсутності майнового інтересу його членів, прозорості, відкритості, публічності та демократичного контролю за його діяльністю.

Продовжити читання “Проект Статуту садівничого товариства “Масив садівничих товариств «Ясногородка-1” (2019)”